MeraLiv - Samtalsterapi i Helsingborg

Samtalsterapeut Kicki Karlsson

Jag är Dipl. Psykosyntesterapeut PsI med privat mottagning sedan 2006. Till mig är du välkommen för samtalsterapi och stöd vid livskriser, relationsproblem, anhörigproblematik, medberoende, anpassningssyndrom,  ångest, oro, depression, sorg, inre strid mellan olika delar i personligheten, känsla av meningslöshet, låg självkänsla, dåligt självförtroende, stress, utbrändhet och arbetsrelaterade problem m.m. Anledningarna till att söka terapi kan vara många och det kan gälla enstaka samtal eller en längre terapi.

Förtroende och trygghet är grunden för en framgångsrik terapi. Av mig kan du förvänta dig en aktiv samtalspartner som möter dig med närvaro, lyhördhet och empati. Med acceptans, respekt och hänsyn till din problematik, din målbild och dina förutsättningar lägger vi tillsammans upp formen för just din terapi.

Varmt välkommen att höra av dig via mejl eller sms för att boka ett kort inledande samtal på telefon eller online, där vi tillsammans kan avgöra om detta är rätt terapiform för dig och eventuellt boka tid för ett första samtal. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.